• August 9, 2022

จป คืออะไร จป มีกี่ระดับและการอบรม จป บริหาร 

จป คำที่เราคุ้นเคยกันดีหรือหลายๆ คนอาจได้ยินบ่อย โดยเฉพาะในสถานประกอบการต่างๆ จป ตำแหน่งที่มีความสสำคัญ จป คืออะไร และ จป มีกี่ระดับ เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราจะขอกล่าวถึงเฉพาะ จป บริหารและการอบรม จป บริหารเท่านั้น ถ้าอยากรู้แล้วตามไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย

จป คืออะไร

จป ย่อมาจากคำว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นบุคลากรด้านความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด สถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าข่ายตามกฎหมาย กฎกระทรงกำหนดมาตรฐานในการบริการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 นายจ้างต้องจัดให้มี จป มิเช่นนั้นจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัย

จป มีกี่ระดับ

กฎกระทรงกำหนดมาตรฐานในการบริการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้แบ่ง จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือ จป บริหาร

2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือ จป หัวหน้างาน

3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือ จป เทคนิค

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ จป เทคนิคขั้นสูง

5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือ จป วิชาชีพ

กฎหมายได้กำหนดไว้ว่านายจ้างต้องส่ง จป ทุกระดับเข้ารับการอบรมให้ครบตามราชการกำหนด ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่มีการแต่งตั้งภายในองค์กร การอบรม จป มุ่นเน้นให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงานด้านความปลอดภัยและเพื่อให้ จป ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

อบรม จป บริหาร

สำหรับหลักสูตรการอบรม จป บริหาร มีระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เหมาะกับลูกจ้างบริหาร เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เป็นต้น โดยผู้เข้ารับการอบรม จป บริหาร จะได้เรียนรู้ในหมวดหมู่ การจัดการด้วยความปลอดภัยในการทำงาน บทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหารจะได้วุฒิบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน สามารถนำไปสมัครงานในสายงานอื่นๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่ง จป บริหารได้ทันที รวมถึงสมัครงาน คปอ เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทำงานในหน่วยงานนและสถานบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนาอมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หน่วยงานที่ใครหลายๆ คนต่างไฝ่ฝัน

ปัจจุบันคุณสามารถเข้ารับการอบรม จป บริหาร หรือ จป ระดับต่างๆ ได้ง่ายดาย เพียงลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกับสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ลูกค้าชั้นนำต่างไว้วางใจ ที่สำคัญต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015