• October 6, 2022
ไฟฉุกเฉิน

พามาดูจุดสำคัญที่ต้องมี ไฟฉุกเฉิน  

ไฟฉุกเฉิน สิ่งที่ทำให้เกิดแสงสว่างในยามที่ไฟฟ้าระบบปกติดับ อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมในด้านความปลอดภัย นิยมติดตั้งในอาคาร สำนักงาน บ้านเรือน ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม ไฟฉุกเฉินจะเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่มีด้วยกัน 2 แบบ คือแบบที่เติมน้ำกลั่นและแบบไม่เติมน้ำกลั่นหรือแบบแห้ง เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟฟ้าดับจะดังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้ ทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมา แต่ถ้ากระแสไฟฟ้าทำงานหรือสว่างอยู่วงจรจะแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรง DC ส่งไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ วันนี้เราจะพามาดูจุดสำคัญที่ต้องมีไฟฉุกเฉิน จะมีจุดไหนบ้าง ตามไปชมกันเลย  

1.ประตูทางออก  

บริเวณประตูทางออกควรมีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ไฟฟ้าระบบปกติดับ ถ้ามองไม่เห็นประตูทางออก อาจทำให้ไม่สามารถอพยพผู้คนที่ติดอยู่ภายในอาคารออกมาได้ทันเวลา จนนำไปสู่การเสียชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น  

2.บันได  

อีกหนึ่งจุดที่ควรมีการติดตั้งไฟฉุกเฉินคือบริเวณบันได เพราะทางขึ้นลงเป็นบริเวณที่อันตราย ถ้าอยู่ในสภาวะที่มองไม่เห็นไฟฟ้าดับ อาจทำให้พลัดตกจนได้รับบาดเจ็บได้ จึงต้องมีการติดตั้งไฟฉุกเฉินไว้ในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันเหตุอันตราย  

3.ทางเดินหนีไฟ  

ทางเดินหนีไฟ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดตั้งไฟฉุกเฉิน โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไม้ พนักงานก็ต้องเดินออกมาตามทางหนีไฟ เมื่อไฟฟ้าดับทั้งหมด เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทางหนีไฟต้องเดินไปตรงจุดไหน แม้จะซ้อมมาอย่างดีก็มีโอกาสพลาดได้  

4.บริเวณที่มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน  

ไฟฉุกเฉินควรติดตั้งไว้ตรงบริเวณที่มีอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้การหยิบจับอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้งานง่ายขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ เช่น ถังดับเพลิง สายยาง ฯลฯ อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างมาก ช่วยระงับเหตุอันตรายไม่ให้บานปลายจนยากที่จะสามารถควบคุมได้  

5.บริเวณหน้างานที่อันตราย  

อีกหนึ่งจุดที่ควรติดตั้งไฟฉุกเฉินคือบริเวณลักษณะหน้างานที่มีอันตราย หรือสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น งานเกี่ยวกับสารเคมี เมื่อไม่มีแสงสว่างผู้ปฏิบัติงานอาจเดินไปชน ล้ม สัมผัสสารเคมีหรือได้รับการกระแทก แต่เมื่อมีแสงสว่างจากไฟฉุกเฉินจะทำให้เกิดความปลอดภัยมาขึ้น  

6.จุดที่ต้องปฐมพยาบาล  

จุดที่ต้องปฐมพยาบาลควรติดตั้งไฟฉุกเฉินให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการปฐมพยาบาลหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น หากไฟฟ้าดับแล้วไม่มีไฟฉุกเฉินตรงจุดที่ต้องปฐมพยาบาลทำให้ยากต่อการรักษา ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาจมีอาการแย่ลง  

ไฟฉุกเฉิน คืออะไร ทำงานอย่างไรและควรติดตั้งไฟฉุกเฉินไว้ตรงจุดไหน ทั้งหมดนี้หวังว่าคุณจะเข้าใจมากขึ้นและตระหนักเล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตั้งไฟฉุกเฉิน