• August 9, 2022

จป คืออะไร จป มีกี่ระดับและการอบรม จป บริหาร 

จป คำที่เราคุ้นเคยกันดีหรือหลายๆ คนอาจได้ยินบ่อย โดยเฉพาะในสถานประกอบการต่างๆ จป ตำแหน่งที่มีความสสำคัญ จป คืออะไร และ จป มีกี่ระดับ เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราจะขอกล่าวถึงเฉพาะ จป บริหารและการอบรม จป บริหารเท่านั้น ถ้าอยากรู้แล้วตามไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย จป คืออะไร จป ย่อมาจากคำว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นบุคลากรด้านความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด สถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าข่ายตามกฎหมาย กฎกระทรงกำหนดมาตรฐานในการบริการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 นายจ้างต้องจัดให้มี จป มิเช่นนั้นจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัย จป มีกี่ระดับ กฎกระทรงกำหนดมาตรฐานในการบริการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้แบ่ง จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือ จป บริหาร 2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน…

Read More